Maloprodajne poslovnice

Maloprodajni objekti su opremljeni prema najsavremenijim standardima trgovine sa pristupom centralnoj bazi podataka.